`

Експо България ООД

Планиране и изпълнение на E-mail маркетингови кампании


Email-ът е сред първите комуникационни канали в интернет и въпреки многократно предричаната му смърт и до днес email-ът остава основен канал за комуникация между бизнеса и потребителите. E-mail маркетингът представлява цялостна стратегия за комуникация и провеждане на маркетингови кампании посредством електронна поща. За разлика от хаотичното разпращане на съобщения, e-mail маркетингът е организирана и добре планирана система от кампании, които дават многократно по-добри резултати и постигат зададените им цели.


Ние Ви предлагаме планиране и изработка на цялостни или отделни e-mail маркетингови кампании, като това включва процесите по разработка на идеята, цялостно планиране, изпълнение на кампанията, мониторинг и анализ на резултатите.


Обратно към услуги и продукти

Мигновен контакт на ниска цена

Точно таргетиране

Изключително ниска цена на изпратен e-mail

Реклама в точния момент

Прецизна времева настройка

Разпращане на големи обеми за минимално време


Подробна статистика и отчети

Подробна статистика за изпратените електронни съобщения

Статистика за получени и прочетени e-mail съобщения

E-mail кампании с персонален изглед

Персонален дизайн на съобщенията

Лично обръщение до получателя


Мнения и препоръки

quotation mark

Оутсорсвайки дигиталният маркетинг имаме възможност да се съсредоточим върху ежедневната ни дейност. Това прави нашата фирма по-мобилна.Dr.Web